«КВАНСОН» Қазақстан-Корей колледжі

Жалпы мәліметтер

Ұлттық экономиканың өсуін қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті, құзыретті және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды даярлау
Өңірді жоғары білікті, сұранысқа ие мамандар кадрларымен қанағаттандыру

*

Жоғары білікті инженер-педагог қызметкерлерді қамтамасыз ету саласындағы кадр саясаты

*

Материалдық-техникалық базаны жаңғырту

*

Инновациялар

*

Ақпараттандыру

Әлеуметтік өмір жағдайларына бейімделген, азаматтық және кәсіби борышын орындауға қабілетті, жоғары кәсіби дағдыларға, шығармашылық және әлеуметтік белсенділікке, адамгершілік мәдениетке ие, Тәуелсіз Қазақстанның дамуы мен гүлденуіне үлес қосуға дайын тұлғаны дамыту үшін оңтайлы жағдайлар жасау
Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыру, студенттердің қажеттіліктері мен қабілеттерін іске асыру үшін жағдай жасау:
- Мектептен тыс ұйымдармен, әлеуметтік серіктестермен өзара іс-қимылда тәрбие ортасын құру және дамыту, оқушылардың өзін-өзі басқару жұмысын ұйымдастыру және дамыту;

- ҚР-да тәрбиенің кешенді бағдарламасын енгізу, тәрбиенің мақсатты бағдарламаларын жүзеге асыру;

- Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы мен өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасау, сондай-ақ кәсіби маңызды құзыреттерді қалыптастыру;

- Жастардың әлеуметтік маңызды бастамаларын іске асыру, қоғамның мәдени-шығармашылық өміріне қатысу.
Колледждің педагогикалық қызметкерлерінің шығармашылық және зияткерлік әлеуетін дамыту, Инновациялық педагогикалық технологиялар элементтерін белсенді енгізу арқылы білім беру процесін жаңғырту
Жоғары білікті мамандар даярлау үшін оқу-материалдық базаны нығайту және шартты түрде құру
Түлектерді даярлау сапасын бақылау мәселелерінде колледж бен жұмыс берушілердің тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, олардың жұмысқа орналасуына және бейімделуіне жәрдемдесу. Барлық оқушыларды практикалардың тұрақты орындарымен қамтамасыз ету бөлігінде дуальді оқыту жүйесін енгізу
Колледждің оқу-материалдық және ақпараттық-білім беру ресурстарын одан әрі дамыту
Кәсіптік бағдар беру жұмысының мазмұнын жетілдіру-жаңа жиынтық жоспарын өткен жылғы жиынтықтан 20% - ға ұлғайту
ОЖБ қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесін енгізу, колледжішілік бақылауды жетілдіру арқылы оқу-тәрбие процесінің сапасын бағалау жүйесін кезең-кезеңмен іске асыру

Жұмыс берушіге және жұмысқа орналасуға бағдарлау

Еңбек нарығында сұранысқа ие және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау

Жеке-құзыреттілік-әлеуметтік тәсіл негізінде инновациялық жобаларды енгізу және іске асыру арқылы білім беру процесін, басқару қызметінің процестерін үнемі жетілдіру

Колледждің тәрбие жүйесін жетілдіру

Педагогтердің қазіргі заманғы педагогикалық, ақпараттық және салалық технологияларды меңгеру деңгейін арттыру арқылы білім беру сапасын жақсарту